GA+kuhinje

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri “slikaj in zadani”

Organizator: HFDI d.o.o., Miklošičeva ulica 18, 1000 Ljubljana, Slovenija. DS: SI34660356, matična: 9356452000 

Čas trajanja: Nagradna igra poteka od 14. maja 2024 do 22. junija 2024.

Pogoji za sodelovanje:

Sodelujoči morajo biti polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Sodelujejo lahko le osebe, ki so v preteklosti kupile kuhinjo ali gospodinjski aparat pri podjetju HFDI d.o.o.

Za sodelovanje je potrebno poslati sliko kupljenega izdelka na elektronski naslov [email protected] skupaj z dvostavčnim opisom izkušnje ali izdelka.

Pravice in obveznosti organizatorja:

Sodelujoči s sodelovanjem dajejo organizatorju pravico do uporabe poslane slike, imena pošiljatelja in opisa v marketinške namene. (objava na spletni strani, socialnih omrežjih in drugih tiskovinah)

Organizator zagotavlja, da osebni podatki, razen imen sodelujočih, ne bodo javno izpostavljeni ali predani tretjim osebam.

Organizator se zavezuje, da bo nagradna igra izpeljana korektno, vendar odgovornost ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo udeležencev. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridržuje pravico do izločitve udeležencev, ki ne delujejo v skladu s pravili.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre zaradi pravnih ali komercialnih razlogov.

V koliko organizator smatra, da posnetek oziroma slika in primerna si pridržuje pravico, da sodelujočega izključi iz nagradne igre in vsebine ne objavi.

Organizator ne prevzema nobenih stroškov ali obveznosti, razen tistih, ki so izrecno opredeljene v pravilih nagradne igre.

Organizator ne prevzema odgovornosti za ne delovanje spletnega mesta ga-kuhinje.si ali elektronske pošte. Kakršnih koli posledic ali škod, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Posledic ali škod, ki bi nastale ob prevzemu ali koriščenju nagrad.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe nagrade v primeru ne dobavljivosti modela. Pri tem se zavezuje, da bo nagrado zamenjal ekvivalentnim izdelkom enake vrednosti.

Nagrade:

  1. Mikrovalovna pečica Electrolux EMZ421MMK
  2. Kuhinjska tehtnica Gorenje KT 10 ORAB
  3. Palični mešalnik Gorenje HBC 561QB

Izvedba žreba in dodelitev nagrad:

Ob zaključku nagradne igre bo organizator izvedel žreb in na ta način določil nagrajence.

Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronske pošte, ki so jo uporabili za prijavo.

Nagrajenec mora v 5 delovnih dneh posredovati osebne podatke (ime, priimek, naslov za dostavo, davčno številko).

Če nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje podatkov, izgubi pravico do nagrade in organizator je prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Organizator ima pravico, da ne prevzete nagrade podeli drugemu udeležencu ali jih uporabi drugače.

 

Pravice in obveznosti sodelujočih:

Nagrade ni možno zamenjati za drugo blago ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni možno prenesti na tretjo osebo.

V primeru, da sodelujoči v nagradni igri objavi sliko ali video vsebino, kjer so vidne druge osebe, se s sodelovanjem zavezuje, da je pridobil soglasja vseh posnetih oseb za posredovanje in uporabo posnetka oz. video vsebine v namene nagradne igre in za promocijske namene organizatorja.

Če je na sliki ali v video vsebini vidna mladoletna oseba, se smatra, da je sodelujoči pridobil potrebno privolitev starša ali skrbnika mladoletne osebe.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izražajo soglasje s temi pravili. Vsaka sprememba pogojev bo pravočasno objavljena in dostopna vsem sodelujočim na spletni strani organizatorja.

Odklanjanje nagrade:

Nagrajenec ima pravico odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec odkloni sprejem nagrade, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator do izžrebanca prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz pravil nagradne igre. Organizator pridobi pravico razpolagati z ne odvzeto nagrado v kakršen koli drug namen.

Davčne obveznosti:

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost prejemnika nagrade, v primeru, da vrednost nagrade presega 42 €.

Nagrajenec je dolžan od nagrade obračunati in plačati akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Bruto vrednost nagrade se nagrajencu všteva v davčno osnovo po Zakonu o dohodnini.

Nagrajenec mora organizatorju na naslov [email protected] posredovati potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) za obračun akontacije dohodnine.

Če nagrajenec v navedenem roku ne posreduje potrebnih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade.

Organizator v imenu in za račun nagrajenca obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25%.

Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo nagrade, so breme nagrajenca.

Pravna pristojnost:

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kvalitetne storitve po vaši meri

Brezplačna številka

080 73 36

Pošljite nam e-pošto

[email protected]